Den opprinnelige tillatelsen gitt 30. mai har flere ganger blitt forlenget fordi det dokumenteres nye tap i området. De siste påviste skadene er fra Gran kommune natt til 12. juni, men Fylkesmannens vurdering er at skadefellingstillatelsen fremdeles bør forlenges, skriver Fylkesmannen i Oppland i en pressemelding.

Ny tillatelse gjelder til tirsdag 20. juni klokken 12.

Endret områdeavgrensning

Ved forrige utvidelse av tillatelsen ble områdeavgrensningene endret til å gjelde følgende område:

Nord for E16 fra E6 mot Lunner, øst for Rv4 nordover til Jaren, derfra øst for Fv34 til Fluberg, videre sør for Rv33 til Gjøvik. Fra Gjøvik vest for Mjøsa til Minnesund, videre vest for E6 til kryss E16. Dette omfatter hele Hurdal kommune, deler av Eidsvoll og Nannestad i Akershus og deler av Gran, Søndre Land, Gjøvik og Vestre Toten og Østre Toten i Oppland.

Denne avgrensningen gjelder også videre.

Inntil to ulver

- Det er ikke bekreftet, men heller ikke usannsynlig at tapene i området kan være forårsaket av mer enn én ulv. Dersom det under fellingsforsøket oppdages mer enn én ulv i det avgrensede området, vil det være hensiktsmessig at gjeldende skadefellingstillatelse åpner for felling av inntil to ulver. Dette blant annet fordi dårlig mobildekning i området kan gjøre det vanskelig for Fylkesmannen å være løpende oppdatert dersom man skulle få bekreftet at det er flere ulver i området.

- Fylkesmannen understreker at det per nå ikke er bekreftet at det er mer enn én ulv, men ser viktigheten av å kunne forutse konsekvenser dersom det skulle vise seg å være flere.

 

Les også

Sauemassakren - en varsla katastrofe