Gå til sidens hovedinnhold

Granheim: Det er ingen skam å snu

Artikkelen er over 1 år gammel

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter artikkel i GD 28 juni der tre fra personalet står fram, velger vi å komme med ytterligere opplysninger. Administrerende Andersgaard opplyser i artikkelen at styret også har en faglig begrunnelse for flytting.

Det var 10. oktober 2018 vi ble innkalt til informasjonsmøte om flytting av tilbudet fra Granheim Lungesykehus til Lillehammer Sykehus. Den gangen var det ikke snakk om faglig begrunnelse, men kun økonomi. Det var dårlig økonomi i Sykehuset Innlandet, en drift i ubalanse. Med frigjøring av arealer som innsparing skulle det flyttes fra eide og leide lokaler til forretning på sykehuset. Vi skulle bli en del av storsykehuset. Den gang ble det sagt at faglig ble det levert bra, så dette var økonomisk betinget.

Det er tidligere nevnt at det ble skrevet en rapport i forbindelse med mandatet om flytting til Lillehammer. Når nå Andersgaard nevner faglige føringer, så er disse nevnt grundig i rapporten. Målbildet fra 2018 var at Granheim skulle flyttes i sin helhet, altså samlet sengeavdeling og poliklinikk. Nå blir deling mellom 11. og 12. et. vurdert igjen, noe som etter vår mening bryter med målbildet.

Rapporten sier også noe om både arealplaner for spesialisert lungerehabilitering og behovet for bygningsmessige tilpasninger. Dette er utredet to ganger, også med 6. et. som alternativ. En risiko og sårbarhetsanalyse om flytting er også med, og det har kommet sterke anbefalinger både fra fagråd Lungerehabilitering SI og Fagråd Rehabilitering SI om at flytting til sykehuset frarådes. Skal det nå enda en risikovurdering til?

Så kom Revmatismesykehuset opp som et benkeforslag på styremøte i juni. Da er vi tilbake til eid eller leid. Revmatismesykehuset er eid av Norske Kvinners Sanitetsforening, der Sykehuset Innlandet kjøper tjenester. Hvis Granheim Lungesykehus skal inn der, blir det fortsatt et leieforhold. Samlokaliseringen med lungemedisin faller også bort. Hva med økonomien da?

De faglige begrunnelsene med tidlig oppstart av tidlig rehabilitering og rehab av Covid-pasienter faller også litt bort. Det er anbefalt å starte lungerehabilitering innen tre uker etter innleggelse på sykehus. Med mål om kortere liggetid, vet vi at lungepasientene ikke er klare til å gå rett over på spesialisert lungerehabilitering etter en innleggelse. Covid 19 pasientene kan sjelden gå rett fra akuttsykehus og over til spesialisert lungerehabilitering, for de må ofte på annen opptrening først. Og det skjer utenfor sykehuset.

Granheim Lungesykehus har i dag en områdefunksjon som innebærer inntak av pasienter fra Innlandet. Men det er også fortsatt pasienter fra andre fylker. Det kan ikke være noen fordel at spesialisert lungerehabilitering blir knyttet til en bestemt medisinsk post på ett sykehus. Vi skal vel fortsatt være tilgjengelige for alle våre Sykehus i Innlandet og kommunene i Innlandet?

Det hadde kanskje vært greit å lese igjennom de to rapporter som foreligger, og som har de fleste svarene som nå Andersgaard nevner. Som sagt det er ingen skam å snu. Og når Mjøssykehuset står ferdig, blir vi med.

Kari Wiegaard, klinisk spesialist i lungesykepleie
Annette Sørsveen, psykiatrisk sykepleier