Gå til sidens hovedinnhold

Granheim er en nasjonal sak, særlig midt i koronapandemien

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den «økonomiske hengemyren» til helseforetaket Innlandet (SI), går Styret løs på lungesykehuset Granheim som ligger i Gausdal kommune. Hallvard Grotli, tidligere politisk redaktør i GD skriver 23. oktober at «med COVID-19- situasjonen er det ubegripelig» at lungepasienter sendes ut i det uvisse, og viser til at styret i SI har vedtatt at «Granheim faktisk representerer et for godt tilbud» for lungesyke pasienter!

Granheim er det eneste offentlige sykehuset for lungerehabilitering i landet og er landsdekkende i sitt felt. Selv om det gjør en fenomenal innsats for lungesyke for hele landet, har ikke SI råd til å gi dette landsdekkende tilbudet. Her går økonomi foran pasientsikkerhet og behandling!

I stedet blir 40 sengeplasser fjernet. Noen senger blir overført og trykket inn i toppetasjen (10-11 etasje) Lillehammer sykehus, noe som går ut over en fra før presset sengekapasitet ved hele sykehuset. Og dette er bare mellomløsninger for de neste 5–10 år mens SI fortsetter i sin økonomiske nød.

Gausdal kommune skrev 19. oktober 2018 til SI at forslag om samlokalisering på Lillehammer kom uten noen forutgående utredning -dialog og høringer- og at det forelå udokumenterte «antakelser» om innsparinger på bygningsmessig drift av Granheim. De hadde året før fått beskjed om at Granheim skulle bestå. De viste også til at styret i SI overkjører Nasjonal helse- og sykehusplan og ikke tar hensyn til Samhandlingsreformen ved å legge ned Granheim lungesykehus.

I en tid med stigende pandemi over hele landet, har det til nå vært 1380 innleggelser i norske sykehus, derav 272 intensivt behandlet. Økende antall dødsfall registreres både ved sykehjem og ved sykehus rundt om i landet. I ettertid vil – på sikt -manglende tiltak og oppfølging for dem som ble alvorlig skadet av infeksjonen medføre invaliditet og en rekke for tidlige dødsfall.

Ved å legge ned Granheim offentlige lungesykehus for rehabilitering, fjernes en sentral institusjon for tverrfaglig rehabilitering med utredning, kartlegging, igangsetting og gjennomføring av intensivt rehabiliteringsopphold med spesialisert og tverrfaglig fagpersonale i tilrettelagte lokaler. Sykehuset behandler ulike lungesykdommer som i dag angår mange mennesker som kols, astma, sarkoidose, bronkiektasier, lungefibrose med tilpasset treningstilbud, pustemestring, egendrenasje osv. Å legge ned et velfungerende tilbud for lungesykepasienter nå er helt uten sunn fornuft.

Siden Granheim sykehus er et offentlig, landsdekkende sykehus for lungerehabilitering må denne saken i sin helhet legges fram for Stortinget. Et slikt tilbud kan ikke skaltes og valtes med av det lokale eller regionale helseforetak som er på jakt etter penger for å dekke sine egne dårlige økonomiske disposisjoner.

Granheim offentlige lungesykehus tilhører hele landet, er faktisk Statens eiendom – ikke Helse Sør-Øst sin eiendom! Derfor må Granheim løftes opp som en svært viktig Nasjonal sak i Stortinget i disse alvorlige Coronatider! Her må region- og stortingspolitikere gjøre noe mot helseforetakenes selvtekt!

Bjørg Marit Andersen, professor dr. med, tidligere smittevernoverlege ved OUS-Ullevål