Gå til sidens hovedinnhold

Granheim Lungesykehus er reddet – men fortsatt truet

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Koronapandemien har kostet altfor mange liv, både i Norge og i verden. Likevel har den dødelige lungesmitten bidratt til å redde et svært viktig helsetilbud: Granheim Lungesykehus som ble gjenåpnet 25. mai, fordi myndighetene har sett det økte behovet fra lungepasienter etter Covid-19.

Vi er mange som puster lettet ut – for en stund. Det er fremdeles grunn til å frykte at ledelsen i Sykehuset Innlandet (SI) og Helse Sør – Øst (HSØ) igjen vil forsøke å flytte Granheim lungesykehus.

Siden 1905 har Granheim spesialisert seg på åndedrettsorganenes helse og helbred, til nytte for alle pasienter fra hele landet. Spesialistsykehuset både utreder, diagnostiserer, behandler og rehabiliterer alle faser av ulike lungelidelser. Granheim har lungemedisin poliklinikk. Som en del av spesialisthelsetjenesten har Granheim et godt samarbeid med Sykehuset Innlandet.

På Granheim var det tidligere 40 sengeplasser, men nå står det igjen 25, fordelt på to eller fire ukers opphold. Et forsøk på overflytting til Gjøvik i 2016 viste seg ikke gjennomførbart. Et senere flytteforsøk til erstatningsavdeling for lungepasienter i tolvte etasje på Lillehammer sykehus ble også forkastet. Granheims pasienter og ansatte har hatt mange, usikre og vanskelige år.

Sykehuset Innlandet har herjet såpass med tilbudet ved lungesykehuset at flere nøkkelmedarbeidere har vurdert seg vekk fra den truede arbeidsplassen. Dette skaper både utrygghet for ansatte og pasienter.

Tilsvarende negative prosesser har flere sykehus og pasientgrupper blitt utsatt for. Sykehustilbudet for den aldrende og økende befolkningen i Innlandet ser ikke lys ut. Tre av fem lokalsykehus i Innlandet er vedtatt nedlagt. Hvilke det blir vil HSØ ikke oppgi. Som konsekvens av usikkerheten, slåss nå byene seg imellom for å sikre egne tilbud.

Sannheten er at alle i Innlandet har samme behov for nære, gode sykehus. Både lokalsykehus og spesialistsykehus. I tillegg til Granheim lungesykehus er også Reinsvoll psykiatriske, Sannerud psykiatriske, Solås og Ottestad rehabiliteringstilbudet truet. Aurdal og Bredebygden psykiatri er allerede vedtatt nedlagt og delvis flyttet.

Kuttene i sykehustilbudet har kommet fordi Sykehuset Innlandet (SI) er blitt pålagt av moderkonsernet HSØ å effektivisere, kutte og spare penger. Innlandet er nå Norges tredje mest effektive helseforetak, og ytterligere kutt vil bli svært smertefulle. Innlandet kan nå notere seg for hele tre milliarder innsparte kroner inn i HSØ. Dette er penger det er store muligheter for at vil forsvinne til prosjekter i andre deler av HSØ.

Mange tror at de tre milliardene er satt av på en sperret konto som egenkapital til det planlagte Mjøssykehuset til drøyt åtte milliarder. Så enkelt er det ikke. Helseforetaksmodellen fungere ikke slik. Det finnes ingen sperret konto. HSØ sitter på pengene og disponerer dem fritt til de prosjektene som står først i køen.

Innlandet står langt bak i køen og HSØ trenger disse midlene for å finansiere de planlagte gigantprosjektene i Oslo som har en total prislapp på 50 milliarder. Sykehuset Innlandets oppsparte midler mener vi er med å bidra til disse store prosjektene i Oslo områdene.

I realiteten utarmes Sykehuset Innlandet til fordel for prestisjeprosjekt i Oslo. Innlandet tvinges til å snu på hver stein for å spare – for kanskje ikke å få lov til å bygge nytt. Dette er uten tvil noe som har gjort framtiden for Granheim og pasientene og de ansatte der, svært usikker i lang tid. Synes Innlandets innbyggere at det er greit?

Vi, med flere, har skrevet brev til Sykehuset Innlandet for å få svar på om vårt regionale helseforetak synes denne utarmingen av Innlandet er uproblematisk. Så langt har vi ikke fått noe svar.

Vi i aksjonsgruppene Redd sykehusene i Innlandet og Bevar Granheim lungesykehus, og Helsepartiet kommer ikke til å akseptere at våre helsetjenester utarmes. Befolkningen i Innlandet bør slutte opp om våre initiativ og kreve at Helse Sør-Øst og Sykehuset Innlandet slutter å utarme våre tilbud. Nå er det tid for investeringer, ikke kutt.

Mariann Isumhaugen, Redd sykehusene i Innlandet
Bjørg Haave, Bevar Granheim Lungesykehus
Lise Askvik, Helsepartiet