Lungesykehuset legges ned – usikker på plasseringen

Det kan ta tid å avgjøre framtida for Granheim lungesykehus. Sykehusledelsen åpner nå for å utrede andre muligheter enn å flytte tilbudet til 12.etasje i sykehuset i Lillehammer.