– Legg ned Granheim og flytt tilbudet til sykehuset

Rapporten om Granheims framtid konkluderer med at tilbudet kan flyttes til sykehuset i Lillehammer og at institusjonen legges ned. Men fagfolkene er svært uenige om konsekvensene for pasientene. De økonomiske beregningene er også meget mangelfulle.