Det var både flaut og trist å se at vi nå har sikret oss førsteplassen på listen, vi har rett og slett høyeste eiendomsskatt i Norge. Gratulerer. Det må virkelig være lov å spørre hva vi gjør feil i Gausdal?

Vi har lagt ned skoler, lagt ned omsorgsplasser med mer, noe som visstnok skulle gi oss en bedre økonomi.

Vi har satset og investert i årevis i hyttebygging på Skei, uten at det ser ut til å hjelpe nevneverdig på kommuneøkonomien. Hvor blir det av resultatet på de vanskelige valgene som er tatt?

Når skal vi komme oss opp igjen fra gjørma? Vi som bor i Gausdal sitter igjen med tjenestetilbud som ikke står i samsvar med eiendomsskatten. Tygg på ordene, landes høyeste eiendomsskatt. Ikke noe småtteri.

Har vi satset på feil verdiskapning i kommunen vår? En plass må vi ha feilet. Hadde en ledelse i privat sektor vist fram slike dårlige resultater etter å ha tatt så store grep, måtte garanter noen i toppledelsen ha gått.

Har vi rett og slett feil person til å gi oss gode råd, for er det ikke blant annet det en kommunedirektør i Gausdal skal gi oss? Er det kommunedirektøren som har feilet? Har kommunedirektøren lenger den tilliten som trengs til denne viktige jobben blant Gausdals innbyggere?

Mange spørsmål, men få svar. Vi trenger flere folk som bosette seg i kommunen, det er her framtiden ligger. Attraktive tomter og et aktivt, levende og godt bygdesamfunn. Som forstad til en større by, burde dette være mulig. Dette klarer vi ikke ved å ha høyeste eiendomsskatten i Norge. Tidenes dårligste Gausdalsreklame.

Stig Gøran Kampesveen, Gausdal