Grav først, spør siden?

Spor: Løypetraseer er moderne infrastruktur, og løypeleggere setter varige spor også på barmark.

GD presiserer at Hafjell Maskin (avbildet) er utførende entreprenør på oppdrag fra Øyer Turskiløyper. Selskapet er følgelig ikke knyttet til de de forhold som har vært avdekket om manglende godkjenninger.

Spor: Løypetraseer er moderne infrastruktur, og løypeleggere setter varige spor også på barmark. GD presiserer at Hafjell Maskin (avbildet) er utførende entreprenør på oppdrag fra Øyer Turskiløyper. Selskapet er følgelig ikke knyttet til de de forhold som har vært avdekket om manglende godkjenninger.

DEL

gd menerDet ordner seg for Øyer turskiløyper. En særdeles mangelfull prosess, angivelig basert på muntlige tilsagn fra både kommunale representanter og grunneier Statskog, endte i midlertidig stopp for byggingen av fem kilometer med ny skiløype. I realiteten er formaliteter pyntelig ordnet opp i, i ettertid. Det er åpenbart like lett å få tilgivelse som tillatelse.

Planerte løypetraseer gir lengre skisesong. For Hafjell har tidlige og gode løyper blitt en del av varemerket. De fleste ser kanskje litt romslig på at nye områder åpnes for langrennsentusiastene. I Øyer betyr slikt både inntekt og folkehelse.

Så oppdager noen etter hvert at tidlig sesongstart krever forholdsvis omfattende naturinngrep. Under snøen ligger planerte traseer som åpne sår i landskapet, helt opp til 15 meters bredde. Det er blant annet denne type sårbarhet som ligger til grunn for at inngrep må passere noen byråkratiske og politisk hindre undervegs, før maskinene settes i arbeid. Bortsett fra i Øyer.

Både fjellstyrets leder og Statskogs mann bagatelliserer at ikke alt har foregått etter boka. – Det var vel en oppfatning her om at det ikke var nødvendig med tillatelse, sier mangeårig fjellstyreleder og planpolitiker Arne Finn Brekke (Ap). Underforstått; dersom man kan påberope seg villfarelse, kan man tillate seg det meste i visshet om at det er mulig å få tilgivelse.

Spørsmålet til både Brekke, Statskog og andre som på vegne av fellesskapsinteressene har vært involvert i denne saken, er hva de tenker om likebehandling. Hvilke svar får den neste tiltakshaveren som ber om tilgivelse der han mangler tillatelse?


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags