Onsdag håpet jeg, min far og alle de 390 personene som hadde skrevet under på utedokampanjen å kunne skåle for utedassens seier over det tunggrodde byråkratiet. Det viser seg at det heller må bli gravøl og nasjonal sørgedag. I stedet for å ta til seg den faglig tunge vurderingen av Fylkesmannen, har Øyer Senterparti valgt å ignorere den og kommer heller med nye unnskyldninger. De i plan- og miljøutvalget som stemte nei mener "at ulempene er så vidt store med tanke på den totale tålegrensen for denne typen tiltak i Øyerfjellet." De ønsker at "fjellet ikke skal ha mer bebyggelse enn nødvendig med tanke på opplevelsen av fjellet og estetikk." I tillegg mener de at "et positivt vedtak vil føre til uønsket presedens og åpne for at flere kan få etablert lignede tiltak."

De peker på presedens og unødvendig bygging som ødelegger estetikken i fjellet. Samtidig som en enkel utedo nektes ved Gopollvatnet, så er det rundt Hafjell store bebyggelser som minner lite om "nødvendig bygging", ei heller som noen stor seier for estetikken. Er fjellmetropoler med biltrafikk, forsøpling og støy mer estetisk og opplevelsesrikt enn et enkelt båtnaust og utedo som truer hverken fjellets ro eller skjønnhet?

Sætrer og båtnaust har harmonert med fjellets vakre natur i århundrer, både i bruk og i utseende. Luksushytter derimot har ingen naturlig plass i fjellet, og er mer til sjenanse enn nytte eller glede for omgivelsene, med mindre beitedyr kan få bade i jacuzziene og "vandreren" og andre tørste sjeler i fjellet kan nyte av de dyre vinkjellerne.

Fylkesmannen har derimot vurdert at det ikke er "ulemper av nevneverdig betydning" og at dispensasjonen har "flere relevante fordeler, som samlet sett, er klart større enn ulempene." Har politikerne pekt på noen ulemper som klarer å overprøve Fylkesmannens vurdering? Presedens? Hvis de virkelig brydde seg om privatisering og unødvendig bygging, så hadde de avslått utallige byggesøknader i Hafjell-området.
Ikke noe skulle være enklere enn en dass

Hvis utedassen fikk bygges; ville det ha skapt en bølge av utedassentusiaster når de ser hvilken lang og dyr prosess som kreves?

Argumentet om opplevelsen av fjellet gir mindre mening. Hvis en familie koser seg på fisketur der oppe, men et akutt do-behov melder seg grunnet en for gammal rømme til fjellørretmiddagen, blir da en ekstra utedass noen trussel for opplevelsen, når den heller er en redning i nød? Om man våkner midt på natta der oppe, skal man virkelig traske hundrevis av meter i kratt i mørket for å komme seg på do?

Disse scenariene virker lite attraktive for folk som vil benytte seg av fjellet, noe som bør være i kommunens interesse.

Så til punktet om estetikk. Vi innfrir gjerne Øyer Sp og SV sine ønsker for hvordan en utedo kan være estetisk nok for Øyerfjellet! Vi kan engasjere arkitekten bak Y-blokka i Oslo eller mulig involvere kunstneren bak den enorme futurist-mauren satt opp langs pilegrimsleden i Øyer. Muligens kontakter vi en kirkearkitekt for å tegne “St. Presedensdomen”, den første barokke dasskatedralen i verden?

Det er tvilsomt at en millionhytte passer bedre estetisk med naturen rundt enn en utedo. Dette blir stående som en skamplett på vår lokalpolitiske historie hvor vrangvilje prioriteres framfor fornuft. Jeg håper lokalbefolkningen ikke glemmer denne utedosaken, men husker den ved neste lokalvalg, slik at vi aldri igjen bruker like mye tid, krefter og penger på en dass. Når den tid kommer må enhver spørre seg sjøl: Vil man ha dass i form av politikk eller politikk som gir form til dasser?

Mathias Ledum, sønn av utedobygger Anders Ledum, Tretten

Anders fikk avslag på bygging av utedo – nok en gang

– Skitt la gå, sier Fylkesmannen og vil la Anders bygge utedass