Grenser for hyttebygging i Øyerfjellet

Hvor skal grensa gå for ny hyttebygging i Øyerfjellet?

Hvor skal grensa gå for ny hyttebygging i Øyerfjellet? Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Øyerfjellet er viktig. Senterpartiet går til valg på å utnytte eksisterende tomtereserver i Hafjell, nettopp for å skjerme fjellområdene innenfor mot utbygging. I arbeidet med kommuneplanen de siste årene har vi i Senterpartiet vært klare på at vi vil ha ei utbyggingsgrense for ny fritidsbebyggelse. Vi mener denne grensa skal følge allmenningsgrensa. Dette fikk vi ikke AP og Høgre med oss på som tillot ny fritidsbebyggelse i statsallmenningen ved Holmsetra på Tretten.

Utbyggingsgrensa for utbyggingsområdene i- og rundt Hafjell skal fastsettes nå snart; i arbeidet med kommunedelplan for «Øyer Sør». Her vil Senterpartiet at grensa skal følge allerede godkjente utbyggingsområder fra Lie- og Hornsjøvegen og sørover (som er nedenfor «Pellelinja»). Videre sørover skal grensa følge «Rendalslinja» og Nysetervegen. Vi mener også at det er viktig og ikke tillat ny fritidsbebyggelse mellom Ilsetra og Pellestova eller på Hundersetra. Når det gjelder Skianlegg og alpintraseer skal de utvikles i tråd med allerede godkjente planer. Vårt standpunkt ble tydeliggjort i saken om utbygging av nye fritidsboliger på Steinmyrhaugen, hvor vi sa nei til nye fritidsboliger.

For å beholde Øyerfjellets gode kvaliteter er det også viktig å styre ferdsel og annen aktivitet innenfor utbyggingsgrensen. Vi vil derfor utarbeide en egen sti- og løypeplan for Øyerfjellet med hensikt å styre ferdselen til områder som tåler det og unna områder som skal skjermes. Hvilken standard de forskjellige løyper og stier skal ha, er et naturlig tema i en slik plan.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags