Engasjementet rundt flytting av høgskolen til sentrum av Lillehammer er stort. Det er bra at folk engasjerer seg i debatten, for det er lenge siden Lillehammer sto overfor en så stor utviklingsmulighet.

Å flytte 470 ansatte og nesten 5000 studenter til Lurhaugen, vil være en stor endring for høgskolen og for byen. Selvfølgelig innebærer en slik flytting også utfordringer. Å tilpasse infrastrukturen rundt må derfor være en viktig del av prosjektet. Selv om mange flere får muligheten til å gå, sykle og ta buss eller tog, må det sees på muligheter for at en godt kan bruke bil. Det må også lages gode løsninger for at det faktisk skal være mulig å transportere mange med buss og at det skal være sikkert og enkelt å sykle og gå året rundt.

En høgskole i byen vil være er en naturlig forlenging av fortettingen av Lillehammer. Som andre byer og tettsteder her i landet, skal ulike tilbud, funksjoner og møteplasser konsentreres i kjernen. Det er viktig for å utvikle mer klimavennlige byer. En pulserende by med et rikt tilbud, vil igjen bidra til at Lillehammer-regionen blir enda mer attraktiv for befolkningen, næringslivet og de besøkende.

Å ha et bredt tilbud av studiemuligheter og få enda flere arbeidsplasser ved høgskolen, er svært viktig for befolkningsutviklinga langt utenfor Lillehammers grenser i årene som kommer.

Dette er både en debatt om skoleutvikling og en debatt om byutvikling. En del av dette handler selvsagt om høgskolens økonomiske rammer, og om hvordan rammene skal disponeres. Vi mener både høgskolen og byen er tjent med flytting. Videre er det avgjørende at det skapes nok plass til framtidas høgskole og forhåpentligvis det som vil bli et universitet. Grip denne muligheten.

Hun vil flytte høgskolen til sentrum – dit vil næringslivet også

Det koker rundt mulig flytting av høgskolen til sentrum

Sentrumslokalisering – en vinner for alle