Gå til sidens hovedinnhold

"Grønn Mjøsby" kan bli en ressurskamp mot distriktene

Artikkelen er over 2 år gammel

gd mener Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mjøsbyen får sin egen strategi for utvikling av et mer funksjonelt bo- og arbeidsmarked. Strategien har som mål å knytte stedene rundt Mjøsa tettere sammen, blant annet ved å gjøre det enklere å reise miljøvennlig i regionen.

I alt ti kommuner utgjør Mjøsbyen. Øyer, Lillehammer, og Ringsaker er med i det gode selskap. I prosjektsamarbeidet har kommunene hatt med Fylkesmannen i Innlandet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland.

Styringsgruppa for prosjektet er enige om å videreutvikle «en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder», og om at tiltak for å nå målene ikke skal finansieres med bompenger.

Det er ikke tida for nye bompengeordninger. Bilistene rundt Mjøsa vil få nok med å betale for nye veger, om ikke andre tiltak skal øke belastningen ytterligere. Innstillingen fra styringsgruppa er således i tråd med de folkelige strømninger vi nå ser i områder hvor bompengebelastningen er i ferd med å bli voldsom. Et nei til å bruke bompenger til å finansiere for eksempel et sterkere kollektivtilbud mellom byene, er en klok erkjennelse av hva som nå er politisk mulig.

Dette kan fort bli en ressurskamp mellom Mjøsområdet og resten av Innlandet

Mjøsbyen trenger grønnere transportløsninger, men finansieringen av en slik satsing vil bli en gigantisk utfordring. Nå ser man for seg at staten skal bidra med to kroner for hver krone Innlandet fylkeskommune og Mjøs-kommunene putter inn.

Det vil bli vanskelig å få staten med på et slik spleiselag. Dessuten vil også nye Innlandet fylkeskommune slite med å finne friske penger til dette, i en virkelighet der det faktisk er for lite penger til å drifte både videregående skoler og et gigantisk nett av nedslitte fylkesveger. Dette kan bli en ressurskamp mellom Mjøsområdet og resten av Innlandet.