GE Holding og Hafslund Eco vannkraft henter de skrinlagte planene om Kåja kraftverk ut av skuffen. Prosjektet er trolig det minst konfliktfylte i en debatt om ny kraftproduksjon i Gudbrandsdalen.

Kåja kraftverk ble skrinlagt på grunn av lav lønnsomhet. Dagens strømpriser reflekterer en helt annen markedssituasjon enn den som førte til skrinlegging i 2014. Selv om kraftanalytikernes analyser spriker i mange retninger, er det knapt noen som tror at strømprisene noen gang kommer ned mot de det nivået de var på gjennom det meste av det tiåret Kåja kraftverk var aktuelt.

Dette var elvekraftverket som skulle produsere kraft nok til å dekke behovet til 7000 husstander. Men det var også et omfattende prosjekt for utvikling av Vinstra sentrum. Jakten på mulige kostnadskutt kan redusere en slik effekt av utbyggingen. Illustrasjonene av demningen som også skulle bære trafikken mellom Vinstras øst- og vestside, blir kanskje ikke del av et nytt prosjekt. Vinstra har også blitt et helt annet sentrum enn det var sist planene var framme. For kommunale byråkrater og politikere som etter hvert får et revidert kraftprosjekt å ta stilling til, må byutvikling likevel fortsatt være viktig.

De gamle planene om kraftverk på Vinstra er godt kjent for både lokale og sentrale myndigheter. Dersom GE Holding og Hafslund Eco konkluderer med at dette er økonomisk interessant, er dette en av få muligheter myndighetene har til å få ny vannkraft raskt ut i markedet.

Les også

Er vi klare for mer vann i rør?

Fra Nord-Fron kommune er viljen til å være vertskap for nok et vannkraftprosjekt ganske tydelig uttalt. Uten å foregripe et endelig vedtak i en konsesjonssak, bør sentrale myndigheter rimelig raskt kunne si at det som ble gjort før 2014 fortsatt har gyldighet, og at det som er gjort ikke må gjøres på nytt. Det er få eller ingen snarveger for den som vil bygge ut vannkraft, men det bør være mulig å slippe å gå alle de rundene som allerede er gjennomført på nytt. For akkurat nå framstår det grønne vannet som renner forbi Kåja som det grønneste alternativet dersom det skal produseres mer elektrisk kraft i Gudbrandsdalen.