Gå til sidens hovedinnhold

Grunnkurs i klima

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Klimakrisen er en bløff for å flå vanlige folk for skatter og avgifter, hevder Carl I Hagen i GD 2.6 – og viser at han er en konspirasjonsteoretiker, som ikke forstår grunnleggende kjemi og fysikk.

Hagen hevder at om «CO₂ øker fra 0,0035 prosent til 0,0045 prosent er helt ubegripelig å tro at det har noen målbar innvirkning på klimaet». Hagen bommer med en null – det er 0,035 prosent – men det er enkel fysikk:

Solenergi som treffer jorden reflekteres delvis tilbake fra skyer, noe absorberes av atmosfæren, noe av landjorden, og det meste av havet. Land og hav stråler det så ut igjen som varme, med lengre bølgelengder. Drivhusgasser som CO2 virker ved å fange opp varmestråling og spre den rundt i atmosfæren. Dermed holder de igjen varmen litt før den unnslipper, og overflaten og atmosfæren blir varmere enn de ellers ville vært. Denne fysikken kan måles i laboratorier. Effekten er ikke stor i forhold til totalmengden energi, men blir som å fylle et badebasseng med sugerør: Om et sugerør fyller på og et renner ut vil vannstanden være stabil. Om man fyller med to sugerør, vil bassenget til slutt renne over.

Vanndamp er den viktigste drivhusgassen, men har kort levetid i atmosfæren. CO2 er derimot en del av naturens karbonkretsløp, og en endring varer i hundrevis av år. Derfor styrer CO2 retningen på temperaturendringer, mens vanndamp forsterker effekten.

Jordens gjennomsnittstemperatur er ca 15°C. Uten drivhuseffekten ville gjennomsnittstemperaturen vært minus 18°C. Drivhuseffekten gjør jorden beboelig.

«Mange vanlige folk forstår ikke alle påstandene om at det er en klimakrise fordi den livgivende gassen CO₂ som er mat for planter og skog, øker litt», skriver Hagen.

Ja, CO2inngår i fotosyntesen, men er også en drivhusgass. Økningen er ikke «litt», men ca 50% fra førindustriell tid.

Videre: «vikingtiden var ca. 3 grader varmere, med korndyrking på Grønland og bare positive virkninger i Norge før den lille istid ifra 1350 til 1650 med mye elendighet».

Middelalder-varmeperioden var neppe varmere enn i dag globalt, men lokalt rundt nord-Atlanteren. Globalt er det varmere nå, etter de siste tiårenes raske oppvarming.

Den lille istiden var reell, globalt sank temperaturen ca en halv grad. Den skyldtes sannsynligvis en kombinasjon av lavere utstråling fra solen og at svoveldioksid fra en serie store vulkanutbrudd sperret noe solinnstråling. Ingen klimaforskere benekter naturlige klimavariasjoner. Det er også sykliske variasjoner i havstrømmer, El Nino og La Nina. Men det endrer ikke at CO2 fra fossile brensler legger oppvarming på toppen.

Hagens trumfkort «European Climate Declaration», sier at det ikke er noen klimakrise, «forfattet av 500 navngitte professorer med naturvitenskapelige høyere utdannelser». Vel, se selv: https://clintel.nl/wp-content/uploads/2019/10/European-Climate-Declaration-Oslo-18-October-2019.pdf. De fleste underskriverne er hverken professorer eller klimaforskere – mange er ikke forskere i det hele tatt. Ikke imponerende sammenliknet med tusener av forskere der ute på klima, og relevante fag som kjemi, fysikk og geologi. Slike lister med navn og titler er en vanlig måte for «alternativ vitenskap» å virke imponerende, men beviser ingenting.

Hvis Hagen er syk regner jeg med at han ikke spør «vanlige folk», men legen som kan medisin. For å reparere det elektriske anlegget ringer han en elektriker for å være sikker på at huset ikke brenner ned. Hvorfor denne forakten for fagkunnskap akkurat når det gjelder klima?