Grus og flomfare kan ende i retten

Ordfører Ole Tvete Muriteigen i Sør-Fron ser ikke bort fra tvisten rundt elvegrus og konsekvensene ved flom, kan bli tema i en rettssak.