Gå til sidens hovedinnhold

Gudbrandsdal Slakteri AS kan nærme seg en realisering

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Arbeidet med å realisere Gudbrandsdal Slakteri AS går stadig framover. Under et informasjonsmøte med Regionrådet Nord-Gudbrandsdal og Gudbrandsdal Slakteri 18. november var det en glede å høre Fatland og Jæder presentere sitt engasjement og sin tro på hvordan Gudbrandsdal slakteri AS og Fatland og Jæder kunne utfylle hverandre i et konstruktivt samarbeid, slik at Gudbrandsdalen igjen får lokal slakting og kortreist råvaretilgang.

Fatland og Jæder anslår at Gudbrandsdal slakteri kan oppnå ca. 5 % av kjøttmarkedet i Norge. Dette må ansees som svært bra, og gjør at tilliten til at det økonomiske grunnlaget for det nye slakteriet er tilstrekkelig godt til at prosessen kommer videre.

Da kampen for Otta-anlegget pågikk, protesterte et hundretalls bønder høylytt og gikk i fakkeltog mot nedleggingsplanene. Samtidig kom aksjonen «Kua mi får dere aldri, som etter en tid ble gjort om til Kua mi får Gudbrandsdal slakteri.

Dette solide engasjementet blant produsenter og forbrukere, vil være den beste starten som det nye slakteriet kan få. Videre har Fatland og Jæder leveringsavtaler til en mengde kjeder og butikker som vil sikre ettermarkedet. På dette grunnlaget kan vi trygt ønske det nye slakteriet velkommen.

Det anslås mellom 70–100 arbeidsplasser på det nye slakteriet. I tillegg blir det mange arbeidsplasser i byggeperioden med grunnarbeider og det bygningsmessige arbeidet som må til før slakteriet står ferdig. Som følge av etableringen kommer det også mer varige funksjoner som skal dekkes opp; alt fra transportører, rørleggere, elektrikere og andre faggrupper og tjenester som det alltid er behov for på en stor arbeidsplass. På denne måten skapes nye og varige arbeidsplasser i regionen.

Vi i Gudbrandsdal Slakteri AS er tett på våre lokalsamfunn. Vi ser hva mangel på arbeidsplasser fører til. Familier blir uten arbeid og inntekt. Folk må reise ut for å få arbeid. Fraflyttingen øker, med de konsekvenser det har for dem som må flytte og for dem som blir igjen. Det er en stor glede å være med på å motvirke dette.

Dyrevelferden må også løftes fram. For oss i Gudbrandsdal Slakteri AS er dyrevelferden et viktig element i å skape vår egen merkevare. Dyrevelferd og kortreist mat er framtida. Fra før har vi stolte mattradisjoner i Gudbrandsdalen!

Vi i Gudbrandsdal Slakteri AS er håpefulle til at kommunepolitikerne i regionen bevilger de nødvendige 50 millioner til bygging av slakteriet. Så langt ser det lovende ut, og vi håper og tror at byggingen kan begynne vårhalvåret 2021.

Engasjementet i aksjonen «Kua mi får dere aldri», utgjør en verdifull og avgjørende støtte for etableringen av det nye slakteriet. La samholdet også følge arbeidet med slakteriet videre.

Dette får vi til – hvis vi vil!

Erling Lusæter, medeier i Gudbrandsdal slakteri AS