Mange i frivillig arbeid på årets festivaler: – Det skaper samhold

Festivalsesongen er for lengst i gang og flere arrangører er avhengig av stor frivillig innsats, også etter at sommeren er over.