– Mens Eidsiva for noen år siden solgte strømavtaler for 60 øre per kilowattime, forventes det nå at prisen vil ligge på ca. tjue øre i flere år framover. Det gir en helt ny situasjon, og det er også grunnen til at kraftselskaper rundt oss faller på den finansielle ratingen, sier Mørkved Rinnan.

– Hvor alvorlig er situasjonen?

– Eidsiva er et bunnsolid selskap. Men vi har en utfordring med å sluttføre en del tunge investeringer i vann og vind fram til 2020, før de grønne sertifikatene blir borte. Sertifikatene er avgjørende for lønnsomheten, og derfor må vi gjøre dette selv om det for så vidt passer oss dårlig med hensyn til lav strømpris og sviktende inntekter.

– Frykter du at Eidsiva vil tape penger på salg av aksjer i Moelven AS og Energy Future Invest AS?

– Nei, det gjør jeg ikke. Dette er heller ikke besluttet ennå, men er en mulighet jeg peker på til eierne for å bedre den finansielle styrken i selskapet. Jeg vil tro at disse aksjepostene til sammen er verd ca. 400 millioner. Det monner litt det også.

– Har Eidsiva gapt for høyt?

– Nei, det har vi ikke. Om vi av en balanse på 20 milliarder bruker ca. to prosent på et aksjekjøp som vi mener kan bidra til økt aktivitet, så er ikke det spesielt mye. Det gjør ikke den store forskjellen.

– Har ikke Eidsiva muskler til å løfte prosjekter aleine lenger?

– Eidsiva har lånekapasitet til dette og mere til, men siden vi låner penger i det Europeiske markedet må vi sikre oss at vi et forhold mellom gjeld og inntekter som gir oss de beste betingelser. Da kan være lurt å begrense låneopptakene så lenge kraftprisene gir så lite overskudd utover det vi skal og ønsker å betale til våre eiere.

– Du er pensjonist snart. Ville det ikke vært naturlig å overlate denne prosessen til nestemann?

– La meg si det slik. I stafett kan du ikke senke farten mot slutten. Du må holde tempoet oppe og sørge for at den neste kommer godt ut. Slik er det i Eidsiva-toppen nå. Vi er innstilt på en gradvis overgang. Jeg satser nok på å ha høy puls helt til veksling, sier Ola Mørkved Rinnan.