Skolenes landsforbund
krever at myndighetene umiddelbart innfører gult nivå i barnehager og skoler over hele landet. For siden skolene åpnet på grønt nivå etter sommerferien har smitten spredt seg raskt. Da barnehager og skoler åpnet hadde kun halvparten av de ansatte fått to doser viser tall fra Fagforbundet.

Nå settes det nye smitterekorder både nasjonalt og lokalt daglig. Redde foreldre og elever i områder med mye smitte kontakter Utdanningsforbundet. Går elevene på skolen blir de fort smittet, må de være hjemme lenge frykter de å stryke i fag. Kommunene sliter med å håndtere all smitten.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg erkjenner overfor NRK det ikke har vært myndighetenes ønske at smitten skulle spre seg så mye i skolene. Smitten har økt raskere enn de forventet.

Gult nivå i skolene er et klokt valg for å forebygge

Det er grunn til å undre seg over hvordan myndighetene kan bomme etter alt de vet og har erfart om korona. Er det slik at myndighetene egentlig mener vi bare må akseptere at barn og unge smittes? For å oppnå økt immunitet og for å skåne barn og unge mot den psykiske belastningen strenge tiltak er?

Nå er det opp til kommunene selv å eventuelt justere opp til gult nivå. Skolene landsforbund mener dette ikke er tilstrekkelig, siden smitten brer seg så raskt. Forebygging er viktig. Selv om gult nivå nok en gang vil kreve mer organisering av skolehverdagen og elevenes hverdag blir mindre fri, er det forebyggende.

Dersom myndighetene mener at det er forsvarlig å sette pandemien fri, er det bedre at de sier det rett ut. Dersom myndighetene derimot mener at smitten nå må begrenses, tyder dagens smittespredning på at gult nivå i skolene er et klokt valg.