Gå til sidens hovedinnhold

Gutter, jenter og utdanning

leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Tor Valdvik kaller meg arrogant og ignorant i sitt svarinnlegg om gutter (GD 28.6.20). Det må Valdvik gjerne gjøre, men det er minst like arrogant og ignorant at Valdvik ikke ser ut til å bry seg om poengene mine. Derfor er jeg nødt til å gjenta dem.

For det første har utdanning ulik verdi for gutter og jenter. Gutter som faller fra videregående opplæring, klarer seg jevnt over bedre enn jenter som dropper ut. Gutter med lite utdanning klarer seg karriere- og lønnsmessig bedre enn jenter med lite utdanning. Det finnes bøttevis med mannlige ledere uten noe særlig utdanning. Hvem kjenner en eneste kvinnelig leder med lite utdanning? Som jeg var inne på tidligere: Utdanning har ulik verdi og ulike konsekvenser for ulike kjønn. Slik sett er det jenter som er de egentlige skoletapere. Uten utdanning kommer jentene nemlig ingen vei, men det gjør jammen guttene.

Dette kan være en av de bakenforliggende årsakene til tallet Valdvik legger fram, nemlig at kvinner utgjør 59 % av studenter i høyere utdanning. Kvinner må fremdeles være dobbelt så dyktige som menn for å nå opp og fram – eller for i det hele tatt å få seg en jobb. En mann med lite utdanning kan kapre en lederstilling, men det kan aldri en kvinne.

For det andre handler dette ikke bare om kjønn, men om sosial klasse og etnisitet – et poeng Valdvik elegant hopper over. I sitt opprinnelige innlegg var Valdvik bekymret for sønnen sin. Har Valdvik og guttens mor høyere utdanning og i tillegg er etnisk norske, så er det lite som tyder på at Valdviks sønn blir en skoletaper eller topper selvmordsstatistikken. Det er en del av det utdanningssosiologiske paradokset: Norsk enhetsskole skulle bryte opp klasseskiller og skape mulighetenes likhet, men ender opp med å reprodusere sosiale klasser. De fra velmøblerte hjem ender opp med å møblere vel selv.

Som jeg var inne på tidligere: Fordi kjønn er den enklest operasjonaliserbare variabelen i forskning, og fordi utdanningsforskere sjelden kan noe om kjønn som en analytisk kategori (kun som en variabel!), overdriver man ofte dets betydning. Kjønnsforskjeller kan ikke forstås uten å ha med barnas klassebakgrunn og etnisitet i analysen. Kjønnsforskjellene blir mye mindre når foreldrene har høyere utdanning. Problemene Valdvik beskriver - gutters frafallsprosent og selvmordsfrekvens, forklares enklest ved å henvise til kjønn, men så enkelt er det altså ikke. Når det gjelder gutter som faller fra videregående opplæring, er det først og fremst gutter med foreldre uten, eller med lite, utdanning. En annen, ikke-vestlig, etnisitet er heller ingen bonus i skoleløpet.

Så i den grad Valdvik skal fortsette med denne moteriktige guttepanikken sin, er det lurt om han forenkler noe mindre. Jeg er fortsatt ikke bekymret for guttene bare fordi de er gutter – verken som mor til to gutter eller som lærer.

Sarromaa Sanna, Lillehammer