Habilitet og offentlig innsyn

AVKLARING: Innsenderen imøteser en avklaring i kommunestyret om i hvilken grad private relasjoner påvirker spørsmålet om habilitet. Bildet viser ordfører Ingunn Trosholmen og Jan Tore Meren, begge med viktige roller i Glør.

AVKLARING: Innsenderen imøteser en avklaring i kommunestyret om i hvilken grad private relasjoner påvirker spørsmålet om habilitet. Bildet viser ordfører Ingunn Trosholmen og Jan Tore Meren, begge med viktige roller i Glør.

Av
DEL

Leserinnlegg
Jeg hadde et innlegg i GD om Glør IKS 27. januar der saken handler om åpenhet, samarbeid og tillit.

Glør IKS har akkurat gjennomført en strategisamling på Ilsetra med mye god opplysning, men også om forhold som må rettes opp. Leserne er kjent med at det er stilt spørsmål omkring styreleder Jan Tore Meren sine roller og tilknytningen mot ordfører Ingunn Trosholmens samboer gjennom 9 ulike selskap. Dette bør få sin tydelige avklaring gjennom grunngitte spørsmål i kommunestyremøtet 20. februar.

Under samlingen fikk vi en innføring i eierstyring for et interkommunalt selskap og ansvaret som følger med selvfinansierende tjenester som renovasjon og vann-avløp.

Advokat Vibeke Resch-Knudsen informerte Glør IKS om eierstyring, der representantskapet er selskapets øverste myndighet, og kommandoveiene mellom styret, representantskapet og kommunen er utvetydige. Det viser seg at gjeldende praksis ikke oppfyller disse kravene.

Politiske vedtak i kommunestyret om gebyrøkninger er vedtatt på spesifikt nivå, uten at representantskapet har hatt saken først, og uten at vi kjenner driftstilskuddet for Lillehammer kommune som utgjør 62,3 millioner for tre eierkommuner.

Det er med undring jeg ser kommuneadvokat Thor Kristian Høilund rykker ut i GD 7. februar om habilitet når jeg allerede 17.12 ville rådføre meg en av hans advokatkolleger som ikke hadde noen opplysninger å tilføre.

Det er nettopp mangel på åpenhet i Lillehammer kommunes virksomhet som skaper slike unødige situasjoner og ekstra ressursbruk. I denne sammenheng henvises til ønske om «meroffentlighet» og rapporten «Operasjon døråpner» i etterkant av at Offentleglova ble endret i 2009. Det hadde vært ønskelig at vår kommuneledelse også tok dette på alvor.

Ola E. Skrautvol, kommunestyrerep. (Sp), Lillehammer

Habil eller inhabil

Om å gå over «gloheite glør» i Lillehammer kommune

GLØR og Lillehammer kommune


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags