I jubileumsboka til Opplandskraft Kraftsamarbeid i 50 år som kom ut i 2004, beskrives bakgrunnen for etableringen av selskapet. Her står det blant annet at: Energiverkene er til for samfunnets skyld. De skal ikke tjene mest mulig penger, men skaffe brukerne billigst mulig strøm. Vedtakene står i sterk kontrast til dagens situasjon.

I forbindelse med utarbeidelse av boka Fiskevatn utenfor allfarveg i Skåbufjellet og østredel av Jotunheimen har jeg tatt et tilbakeblikk på fisket Vinstravassdraget. Hit kom Oslofolk, og hit kom engelske lorder, men først og fremst var fiske en viktig attåtnæring for mange i Skåbu. Flere båtlag var i sving og ørretfiske sysselsatte mange mennesker.

I TV programmet Høgt til fjells ligg Skåbu som Arvid Møller lagde for NRK i 1974, forteller flere innbyggere fra Skåbu om et eventyrlig fiske, og hvordan forholdene endret seg.

Utbyggingene av Vinstra vassdraget skjedde rett etter krigen. Landet skulle gjenreises og det var ikke tida for å stille krav. Folk var glade om de fikk ei lyspære. Miljø hadde ikke samme fokus som i dag. Kritiske spørsmål ble nærmest latterliggjort.

Skåbyingene ofret fiskeressursene, - og tok en for laget. Med dagens strømpriser føles ikke det særlig greit.

Morten Wangen, Vinstra