Det er flere i det siste som har uttalt seg om hva som bør skje i Øyer sentrum og mange uttaler seg om prosjektet uten å ha satt seg inn i hva Hafjell Arena skal være. I den forbindelsen så er det er viktig for oss å få fram vårt konsept. Vi blir til stadighet forbundet med at Hafjell Arena skal være en ren fotballhall eller en «spillehall», dette stemmer ikke.

Hafjell Arena skal utvikle sentrum med et næringsbygg som skal inneholde butikksenter, serveringssteder, treningssenter, annen næring samt et permanent E-sport senter.

Hafjell Arena vil utover Idrett og E-sport bli en stor aktør for arrangering av messer, fagkonferanser, utstillinger og kulturelle arrangementer. Denne delen vil rette seg mot nærings- og kulturlivet, og vil blant annet bety mye for næringslivet i Øyer. Disse aktivitetene vil tilføre mange besøkende i forbindelse med messer og arrangementer gjennom hele året, som igjen vil bidra positivt inn i hele Lillehammer regionen.

Beliggenheten for prosjektet er veldig viktig. Den sentrale beliggenheten i Øyer kommune medfører blant annet gå avstand til hoteller og andre overnattingsmuligheter og korte avstander til eksisterende aktivitetstilbud. Beliggenheten gir også lett atkomst for besøkende fra hele Østlandet, Nord Vestlandet og Trøndelag. I tillegg vil nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen gi lett atkomst for nasjonale og internasjonale besøkende. Det er i tillegg god tilgang på overnattingsplasser både i Øyer og Lillehammer.

Prosjektet vil være en viktig tilførsel til sentrumsutviklingen i Øyer. Vi er nå i en fase der vi har utarbeidet noen nye skisser og vi går nå over i en ny fase der vi jobber med å gjøre prosjektet til et viktig bidrag til starten av en sentrumsgate.

En nettside er nå under opparbeidelse og denne vil vise at Hafjell Arena er mye mer enn en hall.

Thor Bjarne Aarstad, Hafjell Arena AS