Hakekors tagget på venteskur i Lillehammer

På ytterveggen til ventebua på den tidligere skibladnerbrygga i Lillehammer, ble det onsdag oppdaget at noen har tagget et stort hakekors, kjent som det viktigste nazistiske symbolet.