Ser at Rudihagen sitt debattinnlegg om Høyre og Olympiaparken fra 2. juli er publisert på nytt i dag, 13. juli. Innleggene er helt like bortsett fra overskriften. Ble innlegget publisert for andre gang ved en feiltakelse eller med vilje? Det sies at hvis noe gjentas mange nok ganger, kan det bli en sannhet til slutt. Jeg svarte på Rudihagens første innlegg, og lar det bli med det.

Marianne Gunnerud, Lillehammer, formannskapsmedlem (H)

Lillehammer Høgre og Olympiaparken

Kommunekassa og statskassa er ikke den samme