(Oppland Arbeiderblad): Innlandet fylkeskommune har planer om å asfaltere rundt 150 kilometer fylkesveier i 2023, gjennom fire utlyste asfaltkontrakter, ifølge veier24.no.

En av kontraktene gjelder veger i Mjøsområdet, og vil innebære asfaltering av veger i Hamar, Stange, Løten, Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer, Gausdal, Vestre Toten, Østre Toten, Land og Hadeland.

I en annen kontrakt vil fylkesveger i Dovre, Lesja, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord Fron. bli tilgodesett med «nytt svart gull».

Budsjettet for asfaltering er i år totalt på rundt 70 millioner kroner, der man i fjor brukte 165 millioner, ifølge veier24.no

– Nedgangen i budsjettene gjør at det i år er en mindre asfaltkontrakt enn det har vært foregående år, opplyser Johan Nøkkelholm i Innlandet fylkeskommune til nettstedet.

I september i fjor kunne fylkeskommunen opplyse om et estimert vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene på rundt fire milliarder kroner, noe som går på bekostning av både trafikksikkerhet og framkommelighet.

I et leserinnlegg i OA i desember samme år anslår Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund Innlandet at etterslepet er på nærmere fem milliarder kroner.

I perioden 2022 til 2026 har fylket satt av 700 millioner kroner til utbedring av veier i et forsøk på å hente inn noe av etterslepet, og i fjor var 260 kilometer vei planlagt asfaltert.

Dette ble redusert i løpet av året på grunn av økte kostnader, og etterslepet ble dermed ikke mindre heller i fjor.

– Dersom kostnadene ikke synker, vil vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene eskalere om ikke staten kompenserer for økningene, opplyste Sjur Strand, fungerende leder av hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune i fjor høst.