Regjeringen vil styrke forsvarsbudsjettet slik at det brukes 16,5 milliarder kroner mer på forsvar i 2028 enn i dag. Forsvarsbudsjettet skal økes gradvis gjennom hele perioden.

Langtidsplanen som styringsverktøy, er gjenkjennelig. Grepet med å se lenger fram i tid enn fire år, kjenner vi igjen fra samferdselssektoren. Det kunne vært et godt grep for å skape forutsigbarhet og trygghet. Det har i stedet blitt et verktøy for å skyve uløste oppgaver foran seg.

I Regjeringens forslag videreføres Heimevernets skole på Dombås. HV-skolen har vært en av de evige omkamper i debattene om langtidsplanen for Forsvaret, hvert fjerde år. Det har gått atskillige roligere for seg denne gangen. Det er bra for denne delen av Forsvaret, og det er bra fordi forsvarspolitikk også er distriktspolitikk.

Godt er det også at Jørstadmoen fortsatt skal være hovedbase for Cyberforsvaret. Det er nok av krefter som ønsker å sentralisere hovedbasen. Verken forsvarssjefen eller Regjeringen har gitt helt etter for disse kreftene, men de har likevel hatt betydelig gjennomslag.

Vi er derfor langt unna å få innfridd de forventninger som ble skapt for få år tilbake. Selv om mye går riktig veg, ser vi få spor av den massive satsingen som skulle gi hundrevis av nye arbeidsplasser.

Regjeringen skyver uløste oppgaver foran seg

Stortingsrepresentant Olemic Thommessen (H) har bidratt til høye forventninger. I dag nøyer han seg med å «forvente en styrking av Jørstadmoen også i åra som kommer». Konfrontert med budskap fra 2016, svarer han at han ikke kjenner status for oppbyggingen på Jørstadmoen nå. Det burde han gjøre.

Det er overraskende og oppsiktsvekkende at den representanten som burde kjenne Jørstadmoen bedre enn noen annen, og som skulle pushet forsvarsministeren lenger i riktig retning, ikke er oppdatert den dagen Regjeringen trekker opp de lange linjene i forsvarspolitikken.

Skuffet over forsvarets langtidsplan: – Langt fra det som ble lovet for noen år siden