Det har vært knyttet spenning til hvem som overtar som leder for museene Maihaugen, Lillehammer Kunstmuseum, Norges Olympiske Museum, Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad, Sigrid Undsets Bjerkebæk, Norges Postmuseum og Norsk Håndverksinstitutt.

I en pressemelding mandag ble det offentlig gjort at styret i Stiftelsen Lillehammer museum har vedtatt å ansette Audun Eckhoff som ny administrerende direktør fra 1. januar 2021.


Han tar fatt på arbeidet fra nyttår av.

– Stiftelsen Lillehammer museum er et av landets viktigste museer, en nasjonal institusjon med sterk lokal og regional forankring. Jeg gleder meg til å bli kjent med museet og dets mange ansatte. Jeg er svært glad og ydmyk for å kunne bidra til å videreutvikle museet og gjøre oss relevante for stadig nye publikumsgrupper, sier han.

Styreleder Laila Bokhari er svært glad for at Eckhoff har takket ja til stillingen som ny direktør.

– Med Audun får vi en svært erfaren leder med lang og tung erfaring fra kultursektoren. Han tar med seg et bredt kontaktnett fra inn- og utland. Audun vil bli en engasjert og ambisiøs direktør. Han vil i samspill med alle som jobber i stiftelsen ta tak i de store muligheter og utfordringer Stiftelsen Lillehammer museum vil møte framover. Dette vil bidra til å løfte stiftelsen videre, sier styrelederen.

Nåværende administrerende direktør Jostein Skurdal går av ved årsskiftet.

– Jostein har ledet Stiftelsen Lillehammer museum med en stødig og trygg hånd. Med Jostein har museet utviklet seg betydelig og en rekke store prosjekter har blitt realisert, sier styreleder.

Audun Eckhoff har de siste årene arbeidet som spesialrådgiver i Arbeidsgiverforeningen Spekter, og har tidligere vært direktør ved Nasjonalmuseet og Bergen kunstmuseum (nå del av KODE). Han har også vært konservator ved Museet for samtidskunst og journalist i NTBs utenriksavdeling. Eckhoff er kunsthistoriker, og har en rekke tunge nasjonale og internasjonale verv fra kultursektoren bak seg.

Tidligere i høst ble det klart at nåværende administrerende direktør i stiftelsen Lillehammer museum, Jostein Skurdal (67), gir seg etter at åremålsstillingen går ut. Han har hatt stillingen siden 2014, og planlegger å pensjonere seg.

Blant søkerne var det flere kjente, lokale navn: Eivind Falk, som leder Norsk Håndverksinstitutt, Svein Olav Hoff, som tidligere var direktør ved Lillehammer Kunstmuseum, men nå er spesialrågiver, og Maren Kyllingstad (58), styreleder for Høgskolen i Innlandet og administrerende direktør i Innlandskraft AS, som eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS.

På søkerlista var det også to menn som valgte å ikke offentliggjøre navnet sitt. Et rekrutteringsselskap har bistått stiftelsen med ansettelsesprosessen.

Dette var den offentliggjorte søkerlisten:

1. Anders Amundsen 38 Fåberg Musiker/student

2. Liv Bjerke 53 Sør-Fron Spesialrådgiver Reiseliv

3. Audun Eckhoff 62 Oslo Spesialrådgiver

4. Håvard Elnan 50 Hamar Ledig for nye utfordinger

5. Eivind Falk 56 Lillehammer Instituttleder

6. Thorbjorn Gaarder 65 Oslo Chief credit officer

7. Trukket

8. Svein Olav Hoff 63 Lillehammer Spesialrådgiver

9. Maren Kyllingstad 58 Rudshøgda Administrerende direktør

10. Ellen Johanne Lerberg 56 Oslo Seniorkurator formidling

11. Mann 54

12. Svein Skarheim 53 Oslo Konsulent

13. Helge Sognli 50 Lillehammer Avdelingsleder

14. Mann 57

15. Birgitta Strobel 48 Oslo Selvstending innen PR kultur

16. John Kristian Stubban 51 Jessheim Mellom jobber

17. Silje Trannum 35 Lillehammer Vikariat Gjenvinningsstasjon

Nå er det klart hvem som skal drive kafeen på Lillehammer Kunstmuseum