Etter et nåværende sjef hos Cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes, begynner i ny jobb etter sommeren, er nå hans arvtager klar.

52 år gamle Halvor Johansen er i dag nestkommanderende i Cyberforsvaret og sjef for Cyberforsvarets operasjonssenter. Han fikk telefonen onsdag morgen, skriver Forsvaret på sine hjemmesider.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som ligger foran oss. Den viktigste jobben blir å lede og utvikle Cyberforsvaret i en krevende tid, og det motiverer meg at vi har så store oppgaver innen modernisering og innføring av ny teknologi fremover, sier Johansen i pressemeldingen.

– Dette er en veldig spennende organisasjon med høy kompetanse og stort mangfold. Det er inspirerende å jobbe med så mange dedikerte og kompetente ansatte.

Johansen startet sin forsvarskarriere i 1988 med Befalsskolen for Hærens samband. Siden fulgte plikttjeneste, krigsskole og ulike stillinger i Hæren og Forsvarets spesialstyrker, før han i 2018 startet i Cyberforsvaret.

– Fremover skal vi også sikre Forsvaret handlefrihet i cyberdomenet. Vi har et stadig mer krevende trusselbilde, og vi ser at truslene mot nettverkene våre er både fysiske og digitale, sier Johansen.

Johansen starter i sin nye jobb etter sommeren.