I alt var det ni søkjarar til stillinga som by- og bygdeutviklar som dei to kommunane i Nord-Gudbrandsdalen samarbeider om. Det er ei prosjektstilling over to år, og i annonsen skreiv kommunane at dei hadde litt å gå på når det gjeld marknadsføring, bustadutvikling og å gjere seg attraktive.

Nå er det klart at Svein Holen har fått jobben. Han arbeider nå som prosjektleiar i «Bolig for velferd Innlandet» og er også kommunestyrerepresentant for SV i Vågå.

– Vi ser i Gudbrandsdalen at det er mange ledige arbeidsplassar, men mangel på bustader gjer at det er vanskeleg å rekruttere folk. Somme kommunar tek konsekvensen av dette og byggjer bustader for å rekruttere nye innbyggjarar. Det må Sel og Vågå også gjere, seier 65-åringen til avisa Fjuken.

Han skal jobbe halvparten av tida i kvar av kommunane når han startar i jobben på nyåret.