Han må ha fokus på de «kjedelige» næringer – det er der dalens framtid er

Assisterende næringssjef Dag Høiholt-Vågsnes i Lillehammer-regionen Vekst får råd av Per Tore Teksum.

Assisterende næringssjef Dag Høiholt-Vågsnes i Lillehammer-regionen Vekst får råd av Per Tore Teksum.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

debatt 


Vi registrerer med interesse debatten mellom assisterende næringssjef i Øyer, Gausdal, Lillehammer og bl.a. Gausdal Høyre, om hva som skaper utvikling på bygda og i bygdenes tettsteder/byer. Vi er enig med begge parter om at utvikling av byer og tettsteder er veldig viktige for framtida i dalen og i byen i dalen – herunder nye boligprosjekter. Uten slik utvikling har nok ikke tettstedene noen fremtid.

Vi er nok likevel mer enige med Gausdal Høyre om at utvikling av primær- og sekundærnæringene er viktigere, idet vi er avhengig av å skape nye arbeidsplasser. Vi vet at på bygda er det kun i disse næringer at det skapes nye bærende, langsiktige arbeidsplasser – de skapes ikke i service- eller offentlig virksomhet – de siste er helt avhengig av bærende arbeidsplasser i direkte verdiskapende virksomheter og de finner vi på bygda bare i primær- og sekundærnæringene. På kort sikt og i konjunkturbølger skapes det mye etterspørsel etter tjenester knyttet til hytteprosjekter i Øyer, Ringebu og Nord-Fron, men vi vet alle at de er konjunkturutsatt.

Jeg vil peke på Vang i Valdres som en foregangskommune – de har klart å endre avfolkning til nyblomstring gjennom aktiv satsing på ny aktivitet i bygda, og det er ikke innen service eller offentlig virksomhet – det er gjennom ny verdiskapning innen de såkalte «kjedelige« næringer. De inngikk ikke noe forlik med nabokommunene om næringslivssamarbeid, men de ansatte en egen utviklingsminister som til de grader har lykkes med sitt arbeid – 2.400 innbyggere er i løpet av få år blitt til 2.500 – ikke 2.200! Det er ikke kortvarig lykke – som assisterende næringssjef i vårt lokalmiljø kaller det – det gir gode penger i kommunekassa til ny utvikling. Gratulerer til Vang i Valdres for gode valg – både når det gjelder organisering og god jobbing.

Vi som er avhengig av å skape våre egne prosjekter hele veien vil faktisk oppfordre assisterende næringssjef til å komme seg ut av kontoret – og som det står i avisa – ut på bygda – det er der slaget står. Det betyr at han må bli en del av oss – vi som skaper - han må ikke fortsatt være en del av de som nyter av oss som skaper.

Vi som driver med eiendomsutvikling er helt enig med Gausdal Høyre i at vi som utviklere av eiendom klarer oss selv – vi trenger ingen fokus eller omtanke fra assisterende næringssjef – vi klarer oss selv idet vi alltid lever i et pulserende og konkurranseutsatt marked. Assisterende næringssjef må bruke sin energi på bransjer og markeder som har vanskeligere og mer utsatte rammebetingelser enn oss.

I virkeligheten vil dermed de fleste av de direkte verdiskapende arbeidsplassene på bygda og i dalens by bli skapt i primær- og sekundærnæringene og det er faktisk der assisterende næringssjef bør sette inn kruttet sitt.

Assisterende næringssjef trenger heller ikke å bruke energi på selskaper som lykkes skandinavisk, som Fjøssystemer- konsernet eller de som lykkes internasjonalt som Swix- eller Owren-konsernet. De klarer seg uten hans innsats. Faktisk må han ha fokus på de «kjedelige« næringer – det er der dalens fremtid er.

Hvis ikke assisterende næringssjef endrer sitt fokus og kommer seg ut at HUB’n og ut på bygda, er vi redd at Gausdal Høyre har et poeng når de vil melde seg ut av næringslivssamarbeidet og lage en lokal variant av Vang i V når det gjelder framtidig satsing på næringslivsutvikling. Vi håper imidlertid at det er mulig med en dialog mellom partene som kan føre til de beste resultater for begge parter.

Per Tore Teksum, Skarpsno AS, eiendomsutvikler

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags