Professor emerita Aina Schiøtz (Universitetet i Bergen) skriver klokt i Klassekampen mandag 6. april. Hun beskriver hvordan 50-årenes vaksinasjonsprogrammer og klokketro på antibiotika førte til nedbygging av epidemiavdelinger, og utdannelse av færre leger med infeksjonsmedisinsk kompetanse.

Deretter kom oppbyggingen av enorme sentraliserte sykehusblokker som også i dag gjør adskillelse av pasienter med smittsomme sykdommer svært vanskelig.

Sykehuset Innlandet Lillehammer har planer om å bygge ned sin infeksjonsavdeling. Samtidig er det planlagt et enormt og sentralisert vidundersykehus ved Mjøsbrua.

Hånden i været den som fremdeles synes nedbyggingen og sentraliseringen er en god idé.

Debby Lorimer, Lillehammer