Hans (10) må starte skoleåret uten skyss: – Uforsvarlig, mener foreldrene

I tre år har ti år gamle Hans Brekken Stensrud hatt skyss på skolen fordi Fylkesveg 315 sør for Follebu Mølle har vært vurdert som trafikkfarlig. Nå vil ikke Gausdal kommune gi ham skyss lenger. Foreldrene fortviler.

I tre år har ti år gamle Hans Brekken Stensrud hatt skyss på skolen fordi Fylkesveg 315 sør for Follebu Mølle har vært vurdert som trafikkfarlig. Nå vil ikke Gausdal kommune gi ham skyss lenger. Foreldrene fortviler. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Foreldrene til ti år gamle Hans Brekken Stensrud i Follebu har klaget til fylkesmannen fordi de mener kommunen tar for lett på den trafikkfarlige skolevegen. Men hos fylkesmannen er det ytterst sjelden at det gis medhold.

DEL

Det bekymrer foreldrene.

Smalt og uoversiktlig

– Vi avventer naturligvis behandlingen hos fylkesmannen. Men for oss er det uaktuelt, uansett utfall, at Hans skal gå langs fylkesveg 315 i Follebu. Vegen er under fire meter på det smaleste, sier Ole Stensrud.

Vegen sør for Follebu Bruk er i tillegg uoversiktlig, uten belysning eller fortau, framholder han.

Stensrud sier trafikken tidvis holder stor fart her, selv om fartsgrensen er nedsatt.

Sønnen startet på skolen for fire år siden, og hadde i henhold til reglene fri skoleskyss det første året fordi skolevegen var over to kilometer lang. I andreklasse ble han og de øvrige elevene innvilget fri skoleskyss etter klage på grunn av trafikkfarlig veg, en ordning han har beholdt inntil skoleslutt i år. Nå er imidlertid situasjonen en annen, mener kommunen.

Ole Stensrud med sønnen Hans Brekken Stensrud langs strekningen som inntil nå har blitt vurdert som trafikkfarlig.

Ole Stensrud med sønnen Hans Brekken Stensrud langs strekningen som inntil nå har blitt vurdert som trafikkfarlig. Foto:

Har hatt skyss til nå

Eleven går på Follebu skole. Avstanden til skolen er ca. 3,5 kilometer.

Det betyr at han i utgangspunktet ikke har rett på fri skoleskyss.

Kommunen kan imidlertid gjøre unntak fra grensen på fire kilometer dersom skolevegen er trafikkfarlig, noe de altså har gjort i tre år for elever som må gå denne strekningen.
Men nå er det slutt. Fra skolestart mandag er det Gausdal kommunes oppfatning at Hans bør kunne gå til skolen. Det skyldes at han som 5-klassing, ifølge kommunen, ikke omfattes av en kollektiv bestemmelse om at elevene skal gis fri skoleskyss til og med fjerde klasse.

Kommunen har derfor gitt avslag på foreldrenes søknad, og også avvist klagen.

Helt utenom det vanlige

Kommunens saksbehandler gir uttrykk for forståelse for foreldrenes frykt, og er enig i at trafikk kan være farlig på strekningen sør for Follebu Mølle. Men de minner om at terskelen for å få fri skoleskyss er høy.

– Det er ikke tilstrekkelig at vegen er trafikkfarlig, eleven må utsettes for en fare helt utenom det vanlige, heter det i kommunens begrunnelse.

Ingen automatikk

– Det er ingen automatikk i at en elev får fri skoleskyss når vegen er smal og delvis uoversiktlig, heter det i vurderingen fra kommunen. De har gjennomført befaring langs den omstridte vegstrekningen, og mener det ikke er uforsvarlig at eleven går til skolen.

Kommunen viser også til at det ikke er registret personskadeulykker på strekningen så langt.

Reagerer sterkt

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg reagerer nokså sterkt på det kommunen skriver i avslaget til oss. Overalt ellers i samfunnet er man opptatt av å forebygge ulykker. I dette tilfellet skal vi altså vi slippe tiåringen vår ut i trafikken i høst- og vintermørket og nærmest gamble på at det går bra.

– Det blir ikke aktuelt, sier Stensrud.

Om ikke kommunen tar ansvar, må vi bare kjøre sjøl, sier faren, lettere opprørt over utfallet denne saken har fått så langt.

- Det virker nesten som det må skje en ulykke før kommunen våkner, sier han.

19 klagesaker hittil i år

Hva som blir utfallet av fylkesmannens behandling er ikke gitt. Det er også usikkert hvor lenge man må vente på fylkesmannens konklusjon i klagesaken.

GD har vært i kontakt med avdelingsdirektør Ingrid Bøe hos Fylkesmannen i Oppland. Hun har ikke mulighet for å uttale seg om denne konkrete saken. Men hun opplyser at fylkesmannen har mottatt 84 klagesaker på skoleskyss de siste fire årene.

Hittil i 2019 har Fylkesmannen i Innlandet mottatt 18 klager fordelt på Hedmark og Oppland.

Ytterst få får medhold

Uten at det er avgjørende for saken til Hans Brekken Stensrud, viser tallene at ytterst få gis medhold i klagene sine.

I fjor ble det gitt medhold i 2 av til sammen 32 klagesaker. I 2017 og 2018 var det ingen som fikk medhold.

I årene 2016, 2017 og 2018 opphevet fylkesmannen til sammen ni kommunale vedtak. Opphevelse innebærer at sakene går tilbake til kommunen for ny behandling fordi vedtakene har mangler, uten at det nødvendigvis blir noen endring.

I de få tilfellene hvor det gis medhold, fastsettes nytt skyssopplegg omgående, får GD opplyst.

Ole Brekken Stensrud har hatt fri skoleskyss til nå. Mandag må han ta på seg ranselen og gå langs fylkesveg 315 for å komme på skolen. 
- Jeg gruer meg litt, sier han.

Ole Brekken Stensrud har hatt fri skoleskyss til nå. Mandag må han ta på seg ranselen og gå langs fylkesveg 315 for å komme på skolen. - Jeg gruer meg litt, sier han. Foto:

Artikkeltags