«De som trenger penger nå og ikke har en sparekonto å leve av i en overgangsperiode, bør søke om sosialhjelp», sier Torbjørn Røe Isaksen. Samtidig fomler NAV med å løse flokene for de permitterte.

Regjeringen vedtok endring i dagpengereglene i oppseilingen av koronakrisen, men NAV har ikke levert. Dette setter permitterte og andre arbeidssøkere i en håpløs situasjon, uten inntekt.

Fellesorganisasjonen (FO) forutså tidlig at det kom til å bli vrient å innfri lovnadene innen rimelig tid. Allerede 19. mars uttalte FOs leder, Mimmi Kvisvik, til Dagsavisen at:
«Det må ikke bli slik at folk må ha sosialhjelp i påvente av dagpenger. Får man innvilget dagpenger, kommer det et refusjonskrav for det man har mottatt i sosialpenger. Det beste er om all innsatsen nå rettes inn mot dagpenger, slik at man slipper trippelarbeid.»

Men slik har det altså blitt. Man har ikke prioritert å få unna den enorme mengden dagpengesøknader, men tydd til forskuddsløsning og nå altså oppfordringer om å søke sosialhjelp.

Man pålegger dem som har rettigheter å dokumentere og søke enda en ordning, som har sine egne kriterier for saksbehandling og vilkår for innvilgelse, deriblant salg av eiendeler.
Har man allerede søkt en statlig ytelse kan sosialtjenesten kreve refusjon av sine utgifter av etterbetalingen. Det er et betydelig merarbeid for de lokale NAV-kontorene. Det fører også til økte utgifter i en allerede presset kommuneøkonomi.

Regjeringen må gjøre NAV Arbeid og Ytelser i stand til å effektuere stortingsvedtak, og ikke velte ansvaret over på kommunene ved å henvise til sosialhjelp, slik arbeidsministeren har gjort i dag. Skal vi beholde demokratisk styring av velferdstjenestene må forvaltningen innfri.

Å leve lenge i økonomisk uvisshet skaper alltid vansker, og de blir verre jo lengre tid det tar.

Hva om man heller delegerte saksbehandling av statlige ytelser til lokale NAV-kontor inntil denne floken er løst, så man slipper å behandle søknad om livsopphold for samme periode tre ganger?

Åse-Kari Kobbersletten, nestleder, Fellesorganisasjonen Innlandet