Pasienter som er ferdig behandlet
ved sykehus, men som blir liggende fordi hjemkommunen ikke er klare til å hente pasientene hjem, koster hjemkommunene millioner av kroner hvert eneste år. For Lillehammer har disse regningene fra staten vært del av et mareritt gjennom mange år, og ekstra ille ble det i forbindelse med koronapandemien i fjor. I 2021 måtte Lillehammer ut med 6 millioner kroner.

Ifølge Kommunal Rapport betaler kommunene nå 5.306 kroner per liggedøgn for en utskrivningsklar pasient. I 2021 brukte norske kommuner om lag 340 millioner til å dekke slike regninger. Penger som burde vært brukt til å styrke kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Det kommer lite godt ut av denne ordningen, som mest av alt et uttrykk for at staten ikke har tillit til at kommunene gjør alt hva de makter for å ta seg av pleietrengende innbyggere. Det finnes sikkert eksempler på kommuner som vurderer risikoen for å måtte betale for utskrivningsklare pasienter opp mot hva det vil koste å øke kapasiteten på egne tjenester. Eksemplene er neppe verken så mange eller så grove at de rettferdiggjør det systemet vi nå har hatt i noen år.

Lillehammer mener å ha funnet vegen ut av uføret. Ifølge kommunalsjef for helse og velferd, Bernt Tennstrand, er 500 overliggerdøgn redusert til 50 fra ett år til det neste. Det betyr at penger brukes mer riktig. Men enda viktigere; de det gjelder får et bedre og mer riktig pleie- og omsorgstilbud.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en Nasjonal helse- og samhandlingsplan. I dette arbeidet er nettopp samhandling mellom kommuner og sykehus et hovedtema. Vi håper regjeringen vil gjøre kål på dagens ordning, selv om signalene fra politisk ledelse i Helsedepartementet ikke akkurat er oppløftende. Det er byråkratisk og lite produktivt at forvaltningsnivåer fakturerer hverandre. Det trengs et tillitsbasert system, som tar mer hensyn til hva pasientene trenger enn hva som best passer sykehusøkonomi eller kommuneøkonomi.

Hvis målet er gode og sømløse pasientforløp og trygge overganger, er ikke dagens million-fakturering en god løsning.