Roy Andersen (51) er den som er tilsatt som ny daglig leder på villreinsenteret på Hjerkinn.

– Vi er svært glade for at Roy har takket ja til å bli Norsk villreinsenter nord sin nye leder, sier styreleder Stein Lier Hansen i en pressemelding fra villreinsenteret.

Med Roy Andersen får organisasjonen en engasjert leder med god kompetanse og erfaring om villrein og fjelløkologi, ifølge villreinsenteret. Han kommer fra en stilling som overingeniør i Norsk institutt for naturforsking, hvor han har vært feltleder og ansvarlig for prosjekter knyttet til blant annet forskning og overvåking av villrein, fjellrev, tamrein, jerv og gaupe. Han er utdannet innenfor utmarksforvaltning og skogbruk samt har befalsutdanning.

– Vi har hatt en grundig og god prosess med bistand fra ekstern rådgiver, og vi er trygge på at Roy har den kompetanse og de egenskapene som skal til for å lede og videreutvikle virksomheten, sier Lier Hansen i pressemeldingen.

– Jeg ser frem til å starte som daglig leder i Norsk villreinsenter Nord. Jeg vet det er mange dyktige ansatte i organisasjonen, så jeg gleder meg til å bidra og ta fatt på jobben sier Roy Andersen, som tiltrer stilingen 1. juni 2023.