Gå til sidens hovedinnhold

Har brukerutvalget legitimitet i befolkningen?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bjug Ringstad velger et angrep på undertegnede fremfor en selvransakelse av det brukerutvalget (Sykehuset Innlandet HF) står for (GD 28.04.2021). Et brukerutvalg han selv er en del av.

I veilederen «Brukermedvirkning på systemnivå i helseforetak» heter det i art 3.1 – at brukerutvalget skal ha, sitat; «god medvirkning fra pasienter og deres organisasjoner».

I art 5.2, forutsettes det, sitat; «god dialog mellom helseforetaket og organisasjonene sikres i nominasjons- og oppnevningsprosessen».

Etter 6 år som pensjonist, hvor jeg i tillegg har hatt tillitsverv like lenge, er ikke kjent med at det er kommet en eneste henvendelse fra brukerutvalget til Pensjonistforbundet, Landsforbundet for offentlig pensjonister eller Jernbanepersonalets Pensjonistforening – Hamar. Hvorfor ikke?

En forskningsrapport fra Høgskolen i Innlandet, ved Rolf Rønning fra høsten 2020, heter det som konklusjon i rapporten «Brukermedvirkning i helsetjenesten: Det er mye å gå på», at sitat: «Brukermedvirkning overfor enkeltpersoner er i realiteten et fremmedord».

Hvor representativ er brukerutvalget da? Et råd eller utvalg skal fremme råd til besluttende organ. Det innebærer at alle synspunkt som er fremmet til utvalget skal synliggjøres. Utvalget kan levere en enstemmig innstilling, eller gjennom et flertall-/ mindretallssyn på de argumentene som er fremmet til utvalget/ rådet.

Kan det dokumenteres at det er 100 % oppslutning i Innlandet (befolkningen, brukerorganisasjoner og brukere) om at det skal bygges et hovedsykehus ved Moelv, og at det er enighet om at ligger an til at tidligere Oppland fylkes skal tømmes for sykehus til fordel for tidligere Hedmark som kan få 5 sykehus (inklusive avvikling av Granheim og Kringsjåtunet)?

Hvorfor fremgår ikke innsigelser på forslag til ny sykehusstruktur for Innlandet – verken møteprotokollene eller uttalelsene til brukerutvalget (som er offentlig tilgjengelig)?

Svarene vil avgjøre hvor sterk legitimitet brukerutvalget i sykehuset Innlandet HF har i befolkningen.

Jørund Hassel, Lillehammer