Har du sett dette fenomenet på Mesnabrua?

Noen har begynt å henge opp låser på Mesnabrua ved Lilletorget.