Gå til sidens hovedinnhold

Har du tillit til helse- og sosialarbeidernes gode vurderinger?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det norske velferdssystemet er bygget opp av dyktige fagfolk i generasjoner. Hver dag står de opp for tryggheten til dem som trenger det mest. Det siste året har vi sett hvor viktig velferdsstaten er for folket. Vi kan ikke ta den for gitt. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.

Offentlig sektor blir styrt mer og mer av nøkkeltallsrapportering, kostnadskutt og mistillit til de ansatte. New Public Management, eller markedsorienterte løsninger, er styringssystemer fra privat næringsliv innført i offentlig sektor. Det fungerer ikke.

Det er forskjell på å selge dagligvarer og å hjelpe mennesker i sårbare situasjoner. Markedsmekanismer fungerer ikke for barn som blir utsatt for overgrep i hjemmet, mennesker som har mistet jobber og livsgrunnlag eller personer som må ha døgnkontinuerlig miljøterapi. New Public Management er verken bra for de ansatte, ressursbruken eller kvaliteten på velferdstjenestene.

Når det som er viktig ikke kan måles, blir det som kan måles viktig.

Det er vanskelig å måle livskvaliteten til ungdom i skolen. Det samme er det med rusavhengige eller andre som trenger omsorg. Derimot er det lett å måle saksbehandlingstid, kostnadsbruk og antall henvendelser. Er ikke kvaliteten på velferdstjenestene viktigere enn statistiske mål?

De ansatte ønsker en tillitsreform. Dagens forvaltning, manglende innbyggerfokus og rigide regelverk gir dårligere velferd. Når de ansatte må bruke tid på måling, rapportering og tallfesting går dette utover behandling, relasjonsbygging og omsorg. Er det slik velferdsstaten ble bygget?

Selvsagt ikke. På samme måte som velferdsstaten ble bygget må vi forsvare og videreutvikle den. Vi må stole på de ansattes kompetanse og gi dem rom til å bruke den. Det betyr mer samarbeid med partene i arbeidslivet, faste ansatte som kan ta vurderinger om hva som er best for hver enkelt og et styringssystem som måler kvalitet framfor kvantitet i tjenestene.

Samfunnsoppdraget til offentlig sektor er å sørge for gode tjenester for alle. Vi i Norge er heldige som har en sterkt offentlig sektor til å hjelpe oss gjennom krisen vi nå står oppi. Men det gode samfunnet kom ikke av seg selv, vi må aldri ta det for gitt.

Årets stortingsvalg er et retningsvalg. Hvilket samfunn vil vi ha? Hvilken velferdsstat vil vi ha? Vil vi fortsette de siste årenes negative utvikling eller vil vi bygge videre på fundamentet som er lagt av generasjoner før oss?

FO og Fagforbundet har tillit til de ansatte i offentlig sektor. Det har de fleste andre også. Nå må politikerne velge side.
Vi trenger en tillitsreform for at de ansatte bl.a. i barnevernet, Nav, spesialisthelsetjenesten, friomsorgen og skolen, får tid til å gjøre den jobben de er satt til:

Å stå opp for trygghet for dem som trenger det mest. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv.

Helene Skeibrok, leder Fagforbundet Forbundsregion Innlandet
Olav Neerland, fylkesleder, FO Innlandet