Ringebuing Ane Kaurstad har siden 2020 vært assisterende divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet for divisjon Gjøvik-Lillehammer. Fra 1. juni blir hun konstituert divisjonsdirektør på Tynset.

– Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med ansatte og drifta på Tynset, og det er viktig for meg å være til stede på sykehuset, sier hun.

Hun ble Kari Mette Vikas høyre hånd: – Vil arbeide for pasientenes beste

Avdelingssjef for akuttmedisin på Lillehammer, Are Bergsvein Tvinnereim, går inn i 50 prosent stilling som assisterende divisjonsdirektør i divisjon Gjøvik-Lillehammer i perioden.

Kaurstad overtar jobben fra Oddbjørn Øien. Han er innvilget permisjon i ett år og går over i en stilling som kommuneoverlege i Stor-Elvdal.

– Etter snart 15 gode år som ansatt i Sykehuset Innlandet er det spennende med nye erfaringer, arbeidsoppgaver og faglig utvikling, selv om jeg fortsatt har et stort engasjement for sjukehusdrifta på Tynset og det spennende arbeidet med å utforme framtidas sjukehus i Innlandet, sier han.

Administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, sier det var viktig å få på plass en erfaren stedfortreder.