Har fått tillatelse til å rive dette huset

Ersgaard Bolig har fått tillatelse av kommunen til å rive eksisterende bygg på eiendommen Hammersengvegen 19 i Nordre Ål. Planen er å oppføre tre firemannsboliger.