Har ikke Peer Gynt politikervenner med gjennomslagskraft?

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD