Har ikke vært mer snø på ti år – stor sannsynlighet for skadeflom i vår

NVE fastslår at det er 85 prosent sannsynlighet for at vårflommen i år vil gi lokale skader i Gudbrandsdalen.