Har Lillehammer for dårlig boligpolitikk, spør GD. Det er godt lagt til rette for boligutvikling i Lillehammer og vi er opptatt at vi aldri skal få boligmangel i kommunen. Det er viktig at boligbyggingen holder tritt med befolkningsutviklingen, svarer ordfører Trosholmen. Mitt spørsmål er, har ikke estetikk og gode naboforhold noe å si?

I Bankgata 30 er det skutt opp et ruvende høyblokk ca. en meter fra inngangen til det eldre flotte huset. En dominerende blokk, er det slik vi skal oppleve Lillehammer sentrum for å holde tritt befolkningsutviklingen!

Unni Tillman Aasbø, Lillehammer