I GD 4.11.20 har Jytte Sonne, politiker for KrF i Lillehammer kommune, et leserinnlegg vedrørende kutt i hjemmetjenestene i Lillehammer kommune. Kommunaldirektøren hadde dagen før et fremlegg angående omorganisering av hele hjemmetjenesten fra teamtjeneste og tilbake til områdeorganisering, som før 2018.

Lillehammer kommune har per nå en sykepleierenhet som kalles «Fagoverbygg», og som vi har opplevd å få gode tjenester fra.

I fjor høst ble vår far på over 90 år alvorlig syk, og hadde kort tid igjen å leve. Han hadde et intenst ønske om å få dø på soverommet sitt. Takket være spesialteamet med sykepleiere, organisert som team «Fagoverbygg», kunne vi ta ham hjem fra sykehuset og pleie ham der. Alle i teamet hadde spesialkunnskap om medisinering og pleie i livets sluttfase. I denne fasen må det ofte tas raske beslutninger om endring av medisiner for smertelindring, uro og pustevansker. Hvis sykepleierne hadde måttet ringe andre fagpersoner for å få tillatelse eller råd før handling, hadde lidelsene for vår far blitt uutholdelige og uverdige.

Undertegnede er begge utdannet helsepersonell, men i denne sammenhengen ønsket vi kun å ha rolle som døtre og omsorgspersoner for vår døende far. Takket være «Fagoverbygg», opplevde vi å sammen kunne gi vår far en god og verdig død. Det var viktig for oss å kunne følge ham nært hele vegen i omgivelser som var kjente og trygge for både ham og oss. Det har gjort bearbeidingen av tapet lett.

Vi skulle ønske at flere kunne få oppleve å følge sine nærmeste hjemme til de dør. Det sparer også kommunens institusjoner og hjemmetjenesten økonomisk, vil vi tro!

Den gode fagkunnskapen som disse sykepleierne hadde om lindrende behandling og omsorg kan bare utvikles i team ved gjensidig og tett utveksling av erfaring. Splittes dette teamet opp, vil fagkunnskapen deres smuldre bort.

Har kommunen råd til å la være å ha et slikt spesialteam av sykepleiere samlet?

Hilde Bratlien Hofseth og Unni Bratlien, Lillehammer