Har planer om å opprette legekontor i Mesnali som kan betjene fjellturistene

Mathias Neraasen forteller at holder på med planer om et nytt legekontor i Mesnali i forbindelse med den nye butikken som er under planlegging.