Har planer om å rive, men på Dovrefjell er det flere som ønsker noe annet

Det kan bli nytt liv i de gamle lokalene til Forsvarsbygg på Hjerkinn.