Har redusert byggehøyden for Lillehammer brygge

Reguleringsforslaget om oppføring av fem nye bygg på Vingnes førte til klager og innsigelser. Nå har utbyggerne foreslått Lillehammer brygge som et lavere og mindre massivt boligkompleks.