Fra torsdag til fredag ventes det mye snø på Sør- og Østlandet, også i deler av Gudbrandsdalen.

Det er sendt ut gult farevarsel om snø fra torsdag kveld til fredag kveld.

I perioden kan det ventes 15 til 25 centimeter med snø.

I farevarselet anbefales det å beskytte sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden.

– Regn med at det vil ta noe ekstra tid å komme seg fram på vegen. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, anbefaler meteorologene.

– Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og muligens stengte veger.

Så mye veier snøen

Direktoratet for byggkvalitet har noen generelle råd til huseiere som lurer på hvor mye snø taket tåler.

* Sjekk bygningsåret. Hus som er oppført mellom 1950 og 1979 vil vanligvis være konstruert for å tale inntil 50 cm gammel snø eller 40 cm våt snø på taket.

* Bygninger oppført etter 1980 tåler vesentlig mer snø enn eldre bygninger. Da ble det innført en norsk standard med høyere snølast. Normen er at taket skal tåle mellom 250 og 350 kilo per kvadratmeter.

Hva som gjelder for deg, kan du se i beregningsgrunnlaget fra da huset ble oppført. Sjekk eventuelt med kommunen din.

Lette tak med store spennvidder bør få størst oppmerksomhet ved store snømengder.

Så mye veier snøen:

250 kilo per kvadratmeter = 80 cm tørr, gammel snø eller 60 cm våt snø

350 kilo per kvadratmeter = 120 cm tørr, gammel snø eller 90 cm våt snø