Politiet og de andre nødetatene har avsluttet redningsaksjonen ved Tretten bru. Det er iverksatt etterforskning med blant annet å sikre bilder, avhør av fører av privatbilen, fører av lastebilen og av de første personene på stedet.

– Tirsdag og framover vil avhør av fagpersoner bli prioritert. Formålet med etterforskningen er å undersøke hva som forårsaket brukollapsen, skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding tirsdag.

Videre opplyser politiet at Statens vegvesen har holdt vakt på begge sidene av Lågen natt til tirsdag.

Opprydningsarbeid

Selve opprydningsarbeidet med å berge bil, lastebil og bru starter tirsdag ettermiddag.

E6 vil fortsatt være stengt.

– Politiets erfaring er at omkjøringen har fungert mandag, med bare mindre forsinkelser. Det foretas løpende vurderinger tirsdag om når E6 skal åpnes. Vegen forbi ulykkesstedet kan bli midlertidig stengt i kortere perioder idet opprydningsarbeidet starter, forklarer politiet og legger til:

– Årsaken er at det kan være elementer i spenn, og det må tas vise forholdsregler knyttet til sikkerheten for mannskap og trafikken forbi ulykkesstedet.

Ekstern granskning

Mandag startet Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune en ekstern granskning av kollapsen.

– Vi skal ha en fullstendig og uavhengig gjennomgang av hendelsen. Det skal være trygt å kjøre på norske veier. Derfor er det viktig å komme til bunn i denne saken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding fra Vegvesenet.

– Målet for granskingen er å finne ut hvordan dette kunne skje og ikke minst hvordan vi kan forhindre at slikt skjer igjen, legger samferdselssjef Aud Riseng i Innlandet fylke til.

Innlandet fylke eier og vedlikeholder Tretten bru på fylkesvei 254. Brua ble i 2012 bygget av Statens vegvesen for daværende Oppland fylkeskommune.